Βιογραφικό Παπαγεωργίου Γιώργου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΘΕΤΟ

: Παπαγεωργίου

ΟΝΟΜΑ

: Γεώργιος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

: 2461351123

                       ΚΙΝΗΤΟ

: 6972802762

E-MAIL

: admin@gpapageorgiou.name

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

: Έγγαμος με 3 παιδιά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

01/01/2011 – Σήμερα09/01/2002 – 31/12/2010
25/10/2012 – 27/11/2012

Δημόσιος Υπάλληλος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη, της Δ/νσης Διαφανειας & Ηλεκτρονικης Διακυβερνησης.

Δημόσιος Υπάλληλος στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης.

Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης & Σχεδιασμού του Διοικητικού Συστήματος στο Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/νσης Προγραμματισμού.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε. Εισηγητής στα Προγράμματα Κατάρτισης με κωδ 7 και 18 και τίτλο «Κατάρτιση Ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».


03/09/2012 – 20/10/2012


26/03/2012 – 06/04/2012

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Στάθης Πανταζής Μ. Ε.Π.Ε.

Εισηγητής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης με κωδ 17 και τίτλο «Προγράμματα Εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων. ΤΥΠΟΣ 3» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Εισηγητής σε Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές Γνώσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέσω των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.).

31/10/201111/11/2011
19/08/2011

Εισηγητής σε Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές Γνώσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέσω των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.).

Κέντρο «Δήμητρα» Κοζάνης

Εισηγητής σε βασικές δεξιότητες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Νέων Αγροτών.

08/04/2011 – 27/06/2011

Εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – ΗΡΩΝ 2» του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

06/06/201110/06/2011

Εισηγητής σε Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέσω των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.).

04/10/2010 – 18/02/2011

Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με Αντικείμενο: “Πληροφορική Ι”.

19/04/2010 – 30/04/2010

Εισηγητής σε Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές Γνώσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέσω των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.).

01/10/2008 21/02/2010

Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Χρημα-τοοικονομικών Εφαρμογών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με Αντικείμενα: “Εισαγωγή στους Η/Υ και “Εφαρμογές Πληροφορικής”.

16/10/2003 – 25/02/2009

Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με Αντικείμενα: “Εισαγωγή στους Η/Υ και “Εφαρμογές Πληροφορικής”.

02/12/200902/06/2009

Ένταξη στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με Αριθμό Μητρώου 14572.

Έγκριση Εισηγητή για Συμμετοχή σε Προγράμματα ΛΑΕΚ, με κωδικό: 35752.

03/2008 – 06/2008

Εισηγητής στο Υποέργο – 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), που έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) των ελληνικών δημόσιων σχολείων.

Το επιμορφωτικό έργο αφορούσε τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Α1: Παρουσίαση σύγχρονων τεχνολογιών σε θέματα ΥΛΙΚΟΥ (Hardware).
A5: Εισαγωγή στον Οπτικό, Γεγονοστράφη και Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε περιβάλλον Visual Basic.
Α6: Προηγμένο περιβάλλον Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού JAVA.
A7: Πολυμέσα.
Α8: Εργαλεία συγγραφής Πολυμεσικών Εφαρμογών.
Α9: MS Office και Open Office (Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου).

16/05/2008 – 27/06/2008

Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Κοζάνης

Εισηγητής του Προγράμματος «Πρόγραμμα Κατάρτισης  βασικών δεξιοτήτων 15000 γυναικών» στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ με τίτλο: «Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με επιλογή Βάσεις Δεδομένων».

02/07/2007 – 20/09/2007

Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Κοζάνης

Εισηγητής του Προγράμματος «Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» με τίτλο: «Κατάρτιση εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με επιλογή Βάσεις Δεδομένων».

Εισηγητής του Προγράμματος «Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» με τίτλο: «Κατάρτιση εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με επιλογή Παρουσιάσεις».

28/06/2007

Ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με Αριθμό Μητρώου ΕΒ14686.

12/03/2007 – 22/11/2007

Κέντρο «Δήμητρα» Κοζάνης

Πρόγραμμα Κατάρτισης ΕΚΤ/Γ’ ΚΠΣ

Εισηγητής σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ σε αγρότες.

03/04/2006 – 22/11/2006

Κέντρο «Δήμητρα» Κοζάνης

Πρόγραμμα Κατάρτισης ΕΚΤ/Γ’ ΚΠΣ

Εισηγητής σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ σε αγρότες.

17/10/200507/12/2005

Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Κοζάνης

Εισηγητής του Προγράμματος «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ ΙΙ» με τίτλο: «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ΙΙ με επιλογή Access».

21/01/2005

Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Με Αριθμό Μητρώου 714686.

30/12/2003

Τακτικό Μέλος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας με Αριθμό Μητρώου 517.

17/02/2003 – 30/06/2003

Ωρομίσθιος Εκπαιδευτής στο Ι.Ε.Κ. Κοζάνης με Αντικείμενο: “Εισαγωγή στα πολυμέσα, την επεξεργασία ήχου και σημάτων”.

04/03/2002 – 03/07/2002

Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Κοζάνης

Εισηγητής του Προγράμματος «Κατάρτιση Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Η/Υ (Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)».

18/02/2002 – 30/06/2002

Ωρομίσθιος Εκπαιδευτής στο Ι.Ε.Κ. Κοζάνης με Αντικείμενο: “Λειτουργικό σύστημα UNIX”.

15/10/2001 – 08/01/2002

Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΤΕΕ  Σερβίων με Αντικείμενο: “Λειτουργικά συστήματα, Πληροφοριακά συστήματα, Προγραμματιστικά εργαλεία για το Διαδίκτυο”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1999 – 2000

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Bristol, Department of Electrical and Electronic Engineering, UK.

 

Τίτλος Σπουδών: M.Sc. In Communication Systems and Signal Processing (full course).

 

Πτυχιακή εργασία: «Routing and Resources Management Techniques».

Περιελάμβανε τη μελέτη δυο πρωτοκόλλων: του Open Shortest Path First (OSPF) και του Multi-Protocol Label Switching (MPLS). Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα Network Simulator. 

1995 – 1999

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πτυχίο Πληροφορικής

Βαθμός πτυχίου: < Λίαν Καλώς, 6.88 >

 

Πτυχιακή Εργασία: «Αλγόριθμοι Κατανομής Συχνοτήτων σε Γραμμικές και Κυκλικές Τοπολογίες σε Κυψελοειδή Συστήματα Κινητής Τηλεφωνίας (Βαθμός 10)».

1991 – 1994

Γενικό Λύκειο Σερβίων (Νομός Κοζάνης)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΗΜΕΡΙΔΕΣ

12/11/2009 – 13/11/2009

Κοζάνη: Πρόγραμμα Κατάρτισης εν ώρα εργασίας «Κατάρτιση σε Τεχνολογίες και Εφαρμογές Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ», διάρκειας 12 ωρών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Στελεχιακού Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης που θα κληθούν να υποστηρίξουν την αξιοποίηση υπηρεσιών και υποδομών που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ, από την ΚτΠ ΑΕ».

02/11/2009

Κοζάνη: Ημερίδα «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ – Παρόν & Μέλλον», διάρκειας 8 ωρών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Στελεχιακού Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης που θα κληθούν να υποστηρίξουν την αξιοποίηση υπηρεσιών και υποδομών που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ, από την ΚτΠ ΑΕ».

28/07/2006 – 21/01/2007

Κοζάνη: Πρόγραμμα Κατάρτισης «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΣΕΚ – Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.». Διάρκεια 300 ώρες. (ΚΕΚ ΙΝ.Ε.Κ.Α. του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης).

08/12/2004 – 15/12/2004

Κοζάνη: «Introduction to Oracle 9i». Διάρκεια 40 ώρες.

ΦΟΡΕΑΣ: New Horizons

07/10/2004 – 09/10/2004

Θεσσαλονίκη: Συμμετοχή στο 10ο Συνέδριο εφαρμογών πληροφορικής, «Εμπειρία από το παρελθόν – Προετοιμασία για το μέλλον». (Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO ΑΕ)

08/01/2004 – 15/01/2004

Κοζάνη: «Oracle 9i: DBA  Fundamentals I». Διάρκεια 40 ώρες.

ΦΟΡΕΑΣ: New Horizons

07/04/2003 – 09/05/2003

Κοζάνη: Σεμινάριο Εισαγωγικής Εκπαίδευσης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Διάρκεια 105 ώρες.

ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

09/10/2003 – 11/10/2003

Θεσσαλονίκη: Συμμετοχή στο 9ο Συνέδριο εφαρμογών πληροφορικής, «Ο πολίτης στο επίκεντρο της ψηφιακής εποχής». (Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO ΑΕ)

03/10/200205/10/2002

Θεσσαλονίκη: Συμμετοχή στο 8ο Συνέδριο εφαρμογών πληροφορικής, «Πληροφοριακά Περιβάλλοντα υψηλής προστιθέμενης αξίας». (Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO ΑΕ)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά:

First Certificate In English, Cambridge

 

Επίπεδο Άριστα, λόγω και του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.